Tội lỗi và ơn Cứu chuộc

Bùi Văn Phú

Ai chẳng vương mắc tội
vi phạm giao ước
luật lệ xã hội
điều răn tôn giáo.

Cờ bạc
rượu chè
trai gái
đưa con người
vào sa đoạ
tội lỗi.

Tuần Thánh
là nghi thức
tái tạo cuộc khổ nạn
Giêsu bị đóng đinh
trên Thập tự giá.

Để làm gì?
là ơn Cứu chuộc

[Good Friday 10.04.2009]

© 2009 Buivanphu

___

[Bài đã đăng trên talawas blog 11.04.2009]

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in đời sống and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s