30-4 tên gọi là gì?

Bùi Văn Phú

Đi tìm một tên gọi cho cuộc chiến tranh 1954-1975 tại Việt Nam là một điều gây tranh luận.

– Chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược
– Chiến tranh chống cộng sản xâm lược
– Chiến tranh nhân dân giải phóng
– Chiến tranh giải phóng miền Nam
– Chiến tranh bảo vệ miền Nam tự do
– Chiến tranh chống tư bản bóc lột
– Chiến tranh chống lan tràn của làn sóng đỏ
– Chiến tranh ủy nhiệm
– Chiến tranh chống Mỹ cứu nước
– Chiến tranh ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản
– Chiến tranh bảo vệ tiền đồn tự do
– Nội chiến

Trang nhất báo Nhân Dân ngày 2.5.1975

Tôi gọi đó là cuộc nội chiến. Anh em hai miền đã chẳng đến với nhau để cùng tìm ra giải pháp hòa bình mà chỉ giương cao những ngọn cờ chủ nghĩa để bắn giết nhau.

30.4.1975 đến, khoảnh khắc đó được gọi là ngày:

– Giải phóng miền Nam
– Chấm dứt chiến tranh
– Thống nhất đất nước
– Đánh đuổi hết giặc ngoại xâm

Những tên gọi đó có đúng với thực tế lịch sử không?

Miền Nam có thật sự được giải phóng và giải phóng khỏi cái gì? Giải phóng người dân khỏi kìm kẹp của đế quốc tư bản, rồi dân lại rơi vào sự kìm kẹp của đế quốc cộng sản.

Đất nước có thực sự hết chiến tranh? Hòa bình vừa đến rồi lại vụt bay mất khi chiến tranh bùng nổ ở biên giới Việt-Miên, ở biên giới Việt-Trung.

Đánh đuổi giặc ngoại xâm? Chống Mỹ cứu nước? Những người đã đem xe tăng súng đạn vào dày xéo quê hương nay lại được mời gọi đem tiền bạc, kĩ thuật vào xây dựng nhà máy, công xưởng trên quê hương.

Tôi gọi 30.4.1975 là ngày thống nhất đất nước.

1975: đạn cày đất quê hương. 2010: trâu cày ruộng đồng Việt Nam

[ảnh trong bài của tác giả]

© Buivanphu 04.2010

Advertisements

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in ở quê xưa and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to 30-4 tên gọi là gì?

  1. vivi099 says:

    Đánh đuổi giặc ngoại xâm? Chống Mỹ cứu nước? Những người đã đem xe tăng súng đạn vào dày xéo quê hương nay lại được mời gọi đem tiền bạc, kĩ thuật vào xây dựng nhà máy, công xưởng trên quê hương.

    Cũng cầu thỉnh giặc Mỹ xin được mua vũ khí nhằm để chống bạn “Răng môi” mà trước 1975 đã rước vào nhà nữa chứ?

  2. chiến thắng says:

    Ngày 30/04 là ngày mộng du nghỉ xả hơi để chờ một cuộc chiến mới khốc liệt hơn với người anh ruột thịt Trung Quốc. 40 năm sau ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s