Nhạc Trịnh bên sóng Cancún

ảnh:  Bùi Văn Phú – lời ca: Biển sóngcủa Trịnh Công Sơn

Bài viết: “Hola, hola” thiên đường hạ giới

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã dưới chân người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu?

Ta tìm em nơi đâu?

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã giữa tim người ...

Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu

Nhớ ngàn năm trôi qua

Biển sóng biển sóng đừng âm u

Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in văn hóa du lịch and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s