Thứ Sáu Tuần Thánh và Thập Giá Cứu Chuộc

Bùi Văn Phú

Were You There là một Thánh ca của người Mỹ gốc châu Phi rất thường được hát trong khi đi Đường Thánh Giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Were you there when they crucified my Lord?

Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there?

Were your there when they nailed him to the tree?

Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there?

Were you there when they pierced him in the side?

Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there?

Were you there when the sun refused to shine?

Were you there when they laid him in the tomb? Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there?

© 2011 Buivanphu

Advertisements

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in đời sống and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s