Năm Thìn xem ảnh rồng

Bùi Văn Phú

Mời bạn xem một số hình ảnh rồng trong sinh hoạt văn hoá, đời sống.

Rồng trên nóc đền Khổng Tử trong Văn Miếu

Rồng trên bảng quảng cáo đón xuân của Southwest Airline ở Thành phố Oakland, California

Diễn hành xuân của người Việt ở San Jose

Người Hoa ở San Francisco múa rồng đón xuân

Thuyền rồng ở Jack London Square, Oakland

Đua thuyền rồng là môn thể thao mùa hè ở California

Rồng trên mái chùa ở Hà Nội

Thuyền rồng đưa khách đi chơi sông Hương, Huế

© 2012 Buivanphu

Advertisements

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in văn hóa du lịch and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Năm Thìn xem ảnh rồng

  1. Pingback: Tin thứ Năm, 19-01-2012 « BA SÀM

  2. Pingback: Tin thứ Năm, 19-01-2012 | Dahanhkhach's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s