Người Philippines ở Mỹ phản đối Trung Quốc

Bùi Văn Phú

Cùng với dân Philippines trong nước và ở nhiều nơi khác trên thế giới, trưa ngày thứ Sáu 11-5 đã có khoảng 50 người Philippines đến biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco

Họ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Philippines

Một người cầm loa tay hô to những khẩu hiệu phản đối Bắc Kinh gây hấn cho người biểu tình hô theo

Mặc áo phản đối Trung Quốc khai thác dầu trong vùng Trường Sa mà người Philippines gọi là biển Tây của họ

Người biểu tình giương cao cờ Philippines khi hô khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc xâm lăng

Biển chữ để lại trên hàng rào trước cơ sở ngoại giao nói: “Trung Quốc không phải là rồng, mà nước này là rắn” và “Luật đặc khu kinh tế trong vòng 200 hải lí đã có từ lâu đời ở Đông nam Á”

Các báo của cộng đồng người Philippines ở vùng San Francisco đều đưa tin và bình luận về những động thái gần đây của Trung Quốc

© 2012 Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in cộng đồng and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Người Philippines ở Mỹ phản đối Trung Quốc

  1. Pingback: Tin thứ Bảy, 12-05-2012 « BA SÀM

  2. Pingback: Tin thứ Bảy, 12-05-2012 | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 12-05-2012 | bahaidao

  4. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 12-05-2012 « doithoaionline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s