Nhà báo Bùi Tín viết về Mậu Thân

Bùi Văn Phú

Mặt Thật. Turpin Press 1994

Buổi nói chuyện của nhà báo Bùi Tín tại San Jose ngày 23-6-2012 đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là ở San Jose.

Những tranh cãi này, một phần không nhỏ là do những gì ông nhận định về vụ thảm sát Mậu Thân ở Huế.

Hôm ông Tín nói chuyện, ông Liên Thành đứng đầu Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam đã có mặt và thách thức ông Bùi Tín tranh luận về sự kiện này. Tuy nhiên một cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề còn là đau thương, nhức nhối đã không có cơ hội diễn ra.

Để cung cấp cho độc giả những tài liệu cần thiết, dưới đây là những gì ông Bùi Tín viết trong tác phẩm Mặt Thật của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.

Mặt Thật, trang 183

Mặt Thật, trang 184

Mặt Thật, trang 184

Mặt Thật, trang 185

Mặt Thật, trang 186

© 2012 Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in cộng đồng, chính trị Việt, đọc sách and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Nhà báo Bùi Tín viết về Mậu Thân

  1. Pingback: Tin Chủ Nhật, 22-07-2012 « BA SÀM

  2. Ngọc Hà says:

    Bùi Tín viết về Mậu Thân năm 1994 như trên. Đến năm 2012 nghe ông nói về Mậu Thân thì cũng y chang những gì ông viết. Những người đến nghe ông ồn ào phản đối là phải rồi.

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 22-07-2012 | bahaidao2

  4. Mau Than 68 says:

    Theo như Bùi Tín viết trong sách, ông cũng muốn điều tra vụ tàn sát Mậu Thân. Như thế ông Liên Thành còn đòi tranh luận làm gì. Hai ông nên làm việc chung với nhau để tìm ra những kẻ sát nhân.

    Đừng cãi nhau làm gì nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s