Nguyễn Chí Thiện đọc thơ, trả lời phỏng vấn

Bùi Văn Phú

Nguyễn Chí Thiện trong buổi phỏng vấn

Nguyễn Chí Thiện trong buổi phỏng vấn

Một số đoạn phim video quay trong buổi nói chuyện, đọc thơ của thi sỹ Nguyễn Chí Thiện tại Đại học Berkeley và cuộc phỏng vấn dành cho mạng talawas.org do Bùi Văn Phú thực hiện tháng 11-2007.

1/ Nguyễn Chí Thiện nói về lý do bị bắt giam lần đầu tiên (Đại học Berkeley). In English.

2/ Nguyễn Chí Thiện đọc “Thơ của tôi” và Christine đọc bản dịch tiếng Anh (Đại học Berkeley). In Vietnamese and English.

3/ Nguyễn Chí Thiện nhớ lại đêm 1-5-1981 trong Hoả Lò. Tối hôm đó tại Đại học Berkeley sinh viên tổ chức đêm thơ nhạc “Tiếng vọng từ đáy vực” để nhớ đến những tù nhân lương tâm ở Việt Nam như ông.

4/ Nguyễn Chí Thiện nói về một số nhân vật được ông nhắc đến trong thơ.

© 2012 Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in ở quê xưa, cộng đồng, văn học nghệ thuật and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s