Xem ảnh: Hoàng hôn trên vịnh

Bùi Văn Phú

Ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên Vịnh San Pablo, California hôm 15-10-2012

Hình 01

Hình 02

Hình 03

Hình 04

Hình 05

Hình 06

Hình 07

© 2012 Buivanphu

Advertisements

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in văn học nghệ thuật, đời sống and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Xem ảnh: Hoàng hôn trên vịnh

  1. Long Nguyen says:

    So beautiful. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s