Bắc California biểu tình yểm trợ Việt Khang

Bùi Văn Phú

Hai đoạn phim biểu tình: Phần 1 * Phần 2

Trưa thứ Hai 29-10-2012 hơn một trăm người Việt biểu tình trước TLSQ Việt Nam ở Thành phố San Francisco để đòi nhân quyền cho nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

Biểu ngữ giăng trước cửa văn phòng ngoại giao của Việt Nam tố cáo Hà Nội đàn áp, bắt giam người yêu nước

Cùng đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam

Người biểu tình đứng dọc hai bên đường trước Tổng Lãnh sự quán tại số 1700 đường California, San Francisco

Một thiếu nữ hát bài “Anh là ai” của Việt Khang

Mục đích của biểu tình là yểm trợ cho hai nhạc sĩ bị nhà nước Việt Nam đem ra xử ngày 30-10-2012

Họ bị quy tội vi phạm điều 88 luật hình sự là điều luật thường được Hà Nội dùng để áp đặt án tù cho những ai lên tiếng bất đồng với chính sách của nhà nước

© 2012 Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in cộng đồng, chính trị Việt and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bắc California biểu tình yểm trợ Việt Khang

  1. Pingback: Tin thứ Ba, 30-10-2012 « BA SÀM

  2. Pingback: Cập nhật Tin thứ Ba, 30-10-2012 | Dahanhkhach's Blog

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 30-10-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s