Sinh hoạt Tết Giáp Ngọ vùng Vịnh San Francisco

Bùi Văn Phú

Đoạn phim đốt pháo và múa lân

Chúc Mừng Năm Mới Giáp Ngọ

Chúc Mừng Năm Mới Giáp Ngọ

Vùng Vịnh San Francisco những ngày đầu xuân Giáp Ngọ chan hoà nắng ấm nên không khí tưng bừng rộ lên khắp nơi với hội chợ, chợ hoa cùng múa lân và đốt pháo. Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới pháo nổ rền vang.

Tại chợ hoa Lion Plaza, San Jose

Tại chợ hoa Lion Plaza, San Jose

Chiều cận Tết trước Grand Century Mall, San Jose

Chiều cận Tết trước Grand Century Mall, San Jose

Hội chợ Tết Giáp Ngọ tại United Nations Plaza, San Francisco

Hội chợ Tết Giáp Ngọ tại United Nations Plaza, San Francisco

Đốt pháo mừng xuân

Đốt pháo mừng xuân

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in cộng đồng, văn hóa du lịch, đời sống and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sinh hoạt Tết Giáp Ngọ vùng Vịnh San Francisco

  1. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 03-02-2014 | doithoaionline

  2. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 3-2-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s