Nguyễn Chí Thiện

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tưởng nhớ Nguyễn Chí Thiện nhân giỗ 100 ngày * Một số hình ảnh tài liệu về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

Nguyễn Chí Thiện đọc thơ, trả lời phỏng vấn * Một số đoạn phim video quay trong buổi nói chuyện, đọc thơ của thi sỹ Nguyễn Chí Thiện tại Đại học Berkeley và cuộc phỏng vấn dành cho mạng talawas.org do Bùi Văn Phú thực hiện tháng 11-2007.

Hoa địa ngục về cõi vô thường * Tập thơ của ông được một nhà ngoại giao Anh mang về nước, trao lại cho Giáo sư Patrick J. Honey. Bản thảo đến được Hoa Kỳ và được in lần đầu tiên tại đây vào năm 1980

Sẽ có một ngày (thơ Nguyễn Chí Thiện) * Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông / Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!

Nguyễn Chí Thiện như tôi biết * Tôi luôn nhớ đến anh qua hình ảnh của một người tù lương lâm đầu tiên từ miền Bắc Việt Nam mà tôi biết được. Về thơ của anh tôi nhớ nhất hai câu: “Tự do tôi quí thiết tha / Mà sao tù ngục hết ra lại vào” vì đến nay ở Việt Nam vẫn còn những tù nhân lương tâm. Như anh.

Hai giờ với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện – phần 1 * Với lại mình yếu, nếu đi tù lần thứ ba mấy chục năm nữa thì tiêu rồi. Trong khi đó mình còn món nợ chưa trả là thơ làm còn giữ đầy đầu, nếu chết đi thì phiền lắm, vì thế phải trốn ngay. Trốn loanh quanh ở Hà Nội chừng hơn nửa tháng thì Đặng Tiểu Bình tuyên bố rút quân.

Hai giờ với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện – phần 2 * Còn ông Trần Quốc Vượng bênh Đảng thế nào thì thời tôi ở trong nước tôi đọc tôi biết. Ông ấy bảo thời cổ nước mình có Hai Bà Trưng, tiêu biểu là anh hùng phụ nữ, thế kỉ 20 có bà Nguyễn Thị Định, còn thế kỉ 21 sẽ có một nữ bác học, như thế là lại nịnh chế độ, lại trở về nghề cũ cho được yên thân.

Phố Hỏa Lò, Hà Nội (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tiếng vọng từ Hoả Lò * Chúng tôi kể chuyện làm văn nghệ ngày xưa, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã có mặt và cùng với lớp người trẻ như anh chị Đỗ Thành Công và Jane, cùng với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và nhiều người Việt tiếp tục lên tiếng bênh vực cho nhân quyền, nhân phẩm, cho tù nhân lương tâm ở Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s