Tag Archives: 19.5

Ngôn ngữ, tư tưởng của Bác và Đảng

Là người Việt Nam không ai không biết đến Hồ Chí Minh, tốt xấu đủ cả. Lịch sử sẽ còn phê phán con người này lâu dài. Với tôi Hồ Chí Minh để lại vài điều đáng nhớ. Continue reading

Posted in tản văn, văn học nghệ thuật | Tagged , , , | Leave a comment