Tag Archives: 2012

Dấu chỉ 12.21.12 đã gần đến?

Những nhà nghiên cứu lịch Maya tiên đoán rằng ngày 21.12.12 là lúc các hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng và do bởi súc hút và từ trường phát ra, quả đất sẽ bị những thiên tai khủng khiếp. Continue reading

Posted in đời sống | Tagged | Leave a comment