Tag Archives: chú Cuội

Tuổi thơ, ôi tuổi thơ

Sau chuyến đi Tidal Wave dài chừng hai phút, nhưng đã cho tôi cảm tưởng như thời gian được kéo dài ra đến bất tận. Khi trở về mặt đất, tôi ở trong trạng thái quay cuồng, chao đảo, nhưng còn nghĩ được một điều là nhờ những trò chơi này mà nước Mỹ mới có Neil Armstrong. Continue reading

Posted in tản văn | Tagged , , | Leave a comment