Tag Archives: Đặng Nhật Minh

“Đừng đốt” chiếu ở Berkeley

Bùi Văn Phú Năm năm trước, cuốn nhật kí [1] của một nữ bác sĩ Quân đội Nhân dân trong thời chiến tranh Việt Nam đã tạo dư luận, nhất là ở Việt Nam. Chỉ vì người ghi lại những … Continue reading

Posted in văn học nghệ thuật | Tagged , , | 2 Comments

Nhặt ra đôi điều khi xem phim “Mùa ổi” chiếu ở Mỹ

Trong buổi chiếu phim hôm qua ở nam California, một bạn có nhận xét là bộ sách luật đó soạn cách đây 30 năm còn giá trị không, hay lạc hậu rồi. Tôi không quan tâm đến điều đó. “Nơi nào cần, cháu biếu để hương hồn ba cháu được vui”. Lời nói ấy của cô Thủy mang một ý nghĩa rất Việt Nam. Ngày nay Việt Nam đang đô thị hóa làm mất đi giá trị tinh thần. Việc chặt cây ổi nói lên một lời cảnh giác. Continue reading

Posted in văn học nghệ thuật, điện ảnh | Tagged , | 2 Comments