Tag Archives: Đàm Vĩnh Hưng

Tháng Tư và Lý Tống huyền thoại

Nhưng sự kiện Hà Nội thả tự do cho Lý Tống còn là điều lạ lùng hơn, vì ông mới chỉ thụ án 6 năm của một bản án 20 năm tù, mà theo luật Việt Nam thì tù nhân chỉ được ân xá sau khi đã thi hành 2 phần 3 bản án và có những hành vi tốt trong tù. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Việt, người Việt hải ngoại | Tagged , , | Leave a comment

Về bản án dành cho Lý Tống

Với hình phạt đó và với thời gian Lý Tống đã bị ở tù, nếu là một tù nhân tốt không quậy phá thì trong vòng 54 ngày tới Lý Tống sẽ được thả. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Việt, người Việt hải ngoại | Tagged , , , | 7 Comments

Các ý kiến về vụ Lý Tống bị kết tội

Ở một xứ tự do mình thể hiện tinh thần dân chủ thì hay hơn là hình thức bạo động. Nếu mình đấu tranh với cộng sản thì mình đâu thể làm như thế được. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , , , , | 9 Comments

Hơi cay Lý Tống hồi kết

Nhiều thành viên của bồi thẩm đoàn cũng bày tỏ cảm tình khi nghe được những hoạt động nhằm đem lại tự do, dân chủ cho quê hương nguồn cội của Lý Tống, nhưng Hoa Kỳ là đất nước dân chủ pháp trị vì thế hành động tấn công người khác, dù có quan điểm khác biệt đều không được luật pháp bảo vệ. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt, người Việt hải ngoại | Tagged , , , , | 9 Comments

Hơi cay Lý Tống, chuyện dài Việt Nam

Chuyện Lý Tống là một bộ phim nhiều tập và Việt Nam vẫn còn là một câu chuyện dài chưa kết. Cho đến khi ở đó có tự do, dân chủ. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , | 7 Comments