Tag Archives: Good Friday

Thứ Sáu Tuần Thánh

Đi đàng Thánh Giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh Continue reading

Posted in đời sống | Tagged , | Leave a comment

Thứ Sáu Tuần Thánh và Thập Giá Cứu Chuộc

“Were You There” là một Thánh ca của người Mỹ gốc châu Phi rất thường được hát trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Continue reading

Posted in đời sống | Tagged , | Leave a comment