Tag Archives: Nem ở châu Phi

Người Việt và nem, phở ở châu Phi [Bài 1]

Đi bộ vài bước, nơi góc đường thấy hai chú bé da đen đứng bán hàng sau một tủ kính phiá trước có sơn những chữ: “NEM 75F, Beignet de crevette 50F” Continue reading

Posted in tản văn, văn hóa du lịch | Tagged , , | 6 Comments