Tag Archives: người Việt Oakland

Nhìn lại những vận động cho nhân quyền

Vận động của người Việt hải ngoại sẽ giúp những nhà hoạt động nhân quyền trong nước vững tin hơn vào con đường đang theo đuổi để đưa đất nước đến tự do dân chủ theo với xu thế của thời đại. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt, người Việt hải ngoại | Tagged , , , | Leave a comment

Bạch Ốc không cụ thể về nhân quyền tại Việt Nam

Những hành động cụ thể nào Hoa Kỳ có thể làm để giúp cải tiến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam? Câu trả lời của giới chức Mỹ, theo luật sư “mang tính tổng quát, không có gì cụ thể, còn hơi mơ hồ nữa”. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , , , , | 30 Comments