Tag Archives: nghệ thuật hiện đại

Ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại

Trong lúc thư thả bước qua những phòng tranh, nơi đặt tượng hay thả mắt trong không gian của bảo tàng bất chợt tôi thấy nhiều nét nghệ thuật ẩn hiện trong nét sinh động ở đó. Với máy hình trong tay, tôi chụp nhanh. Continue reading

Posted in văn học nghệ thuật, đời sống | Tagged , | Leave a comment