Tag Archives: nhạc sĩ Việt Dzũng

Việt Dzũng để lại cho đời lời Kinh Tị Nạn

“Một chút quà cho quê hương” và “Lời kinh đêm” phản ánh một thời đau thương và đã mãi mãi đi vào lòng người Việt. Continue reading

Posted in âm nhạc, cộng đồng, văn học nghệ thuật | Tagged , , , , | 4 Comments