Tag Archives: Nhạc Trịnh

Khánh Ly hát cho quê hương?

Nếu chỉ trở về để được hát trên quê hương thì hành trình đó không mang trọn vẹn ý nghĩa, “Khánh Ly hát cho quê hương” mới thực là Khánh Ly đã từng đi rong hát trong nửa thể kỷ qua. Continue reading

Posted in âm nhạc, ở quê xưa, tản văn, văn học nghệ thuật | Tagged , , , | 4 Comments