Tag Archives: Tô Thùy Yên

Nhớ Tô Thùy Yên và “Chiều trên phá Tam Giang”

“Ta về” được viết năm 1985 ghi lại cảm nhận về chốn xưa, về đất nước sau khi tác giả ra tù. “Chiều trên phá Tam Giang” ông sáng tác vào tháng 6 năm 1972, khi cuộc chiến đang trong giai đoạn cao điểm, với sinh hoạt từ thôn quê đến thị thành, với binh lửa và tình yêu. Hai sáng tác đã vẽ lên hình ảnh quê hương trong hai giai đoạn của đời ông, là gương chiếu soi cho các thế hệ mai sau có cơ hội nhìn lại, suy tưởng về chiến tranh và hoà bình trên đất nước Việt Nam. Continue reading

Posted in cộng đồng, văn học nghệ thuật | Tagged , , , | Leave a comment