Tag Archives: tù nhân lương tâm

Đại sứ Mỹ tại VN: Đối thoại thẳng thắn để giải quyết những khó khăn

Đại sứ Daniel Kritenbrink nói ông rất quan tâm đến tù nhân lương tâm và trong túi ông luôn có danh sách một số tù nhân đáng quan tâm, tuy ông không tiết lộ họ là những ai. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Một ngọn nến cho tù nhân lương tâm

Góp tiếng nói với nhiều người trên thế giới, tôi gửi thư yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho tù nhân cải tạo học tập, cho những trí thức, văn nghệ sĩ; thỉnh nguyện nhà nước Liên bang Sô Viết cho kỹ sư Natan Anatoly Sharansky được quyền tự do di dân, cho nhà bác học Andrei Sakharov không phải sống lưu đầy Continue reading

Posted in chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , | 1 Comment