Tag Archives: Việt Nam ngày nay

Tâm tình 30/4 với ca sĩ Ái Vân

Nhiều người ngày nay trở nên vô cảm trước những ngang trái xảy ra chung quanh mình. Ai cũng thủ, lo khư khư giữ lấy những gì trong bốn bức tường nhà mình thôi. Vân chỉ muốn làm một người công dân có trách nhiệm. Continue reading

Posted in âm nhạc, ở quê xưa, phỏng vấn | Tagged , , , | 3 Comments

Vietnam, Now: nhìn về lịch sử, vào hiện tại

Bùi Văn Phú Vietnam, Now: A Reporter Returns. David Lamb. 274 tr., Nxb Public Affairs. New York 2002. * David Lamb là ký giả Mỹ duy nhất đã có mặt tại Việt Nam trong thời chiến tranh và nay trở … Continue reading

Posted in chính trị Việt, đọc sách | Tagged | 2 Comments