Author Archives: Bùi Văn Phú

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.

Cuba sẽ giống Việt Nam?

Cuba và Việt Nam là những quốc gia cộng sản còn lại, nhưng hai nước có hai vị trí địa chính trị rất khác biệt. Cuba không ở sát bên một nước khổng lồ cũng theo chủ nghĩa cộng sản là Trung Quốc mà ở cạnh một nước tư bản lớn đứng đầu thế giới là Mỹ. Continue reading

Posted in văn hóa du lịch, đời sống | Tagged , , , , | Leave a comment

Vụ kiện tác quyền nhạc Phạm Duy

Trong vụ kiện tác quyền nhạc Phạm Duy vừa qua, ba bị cáo là ông Phạm Phúc, người tổ chức sô nhạc; nhạc sĩ Lê Huy và ca sĩ Ngọc Diệp, nhưng toà không phạt cô Ngọc Diệp vì cô hát bài “Kỷ niệm” và “Thuyền viễn xứ” mà trước đây khi cô thực hiện một CD đã có viết thư và được nhạc sĩ Phạm Duy cho phép. Continue reading

Posted in âm nhạc, văn học nghệ thuật | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Về phim “Đất khổ”

“Đất khổ” phản ánh khá trung thực hoàn cảnh chính trị, xã hội của một đất nước có tên Việt Nam Cộng hoà trong giai đoạn mười năm sau cùng, từ 1965 đến 1975, trước khi bị cộng sản xóa tên trên bản đồ thế giới. Continue reading

Posted in ở quê xưa, văn học nghệ thuật, điện ảnh | Tagged , , , , | 1 Comment

Xem “Nước 2030” nghĩ về phim Việt

Với nhiều phim được đạo diễn gốc Việt từ hải ngoại về quay trong nước trong một thập niên qua cho thấy nền điện ảnh Việt Nam có triển vọng đi lên. Continue reading

Posted in văn học nghệ thuật, điện ảnh | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Hà Nội mùa này

Xét cho cùng, cũng như ở nhiều cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, tính minh bạch chưa được thể hiện trong cơ quan hành chính thủ đô. Continue reading

Posted in ở quê xưa, chính trị Việt, đời sống | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tổng Trọng, Tướng Quang “qui mã”

Mời Tổng Trọng và Tướng Quang sang thăm Hoa Kỳ, lãnh đạo Mỹ hy vọng qua những thảo luận song phương sẽ giúp lãnh đạo Hà Nội hiểu được rằng một xã hội cởi mở hơn, tự do hơn và khu vực kinh tế tư nhân được chú trọng hơn sẽ dễ dàng cho Việt Nam gia nhập TPP, giúp cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn. Continue reading

Posted in chính trị Mỹ, chính trị Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Giải Khăn Sô cho Huế bằng tiếng Anh ra mắt tại ĐH Berkeley

Giáo sư Peter Zinoman đã nhận định: “Giải Khăn Sô cho Huế là tài liệu lịch sử quan trọng nhất về biến cố Tết Mậu Thân ở Huế và khi tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam cần đọc nó bên cạnh All Quiet in the Western Front và những tác phẩm khác.” Continue reading

Posted in ở quê xưa, người Việt hải ngoại, văn học nghệ thuật, đọc sách | Tagged , , , , , , , | 1 Comment